Citytrip, New York, Travel, USA, Wanderlust

Empire State of Mind (NYC Part 1)

A lot of you asked for them and here they are: the pictures from my trip to New York (part 1!). New York is simply amazing! If you’re planning to visit the city and staying six or more days, then I’d advise you to buy a New York Pass. You can buy one online and just pick it up in a souvenir shop. It’s a pass which gives free entry to A LOT of attractions (such as The Empire State Building, Rockefeller Center, almost every museum,… ). The pass isn’t cheap but it’s a good investment because you will always save quite a lot of money and time in the end, pass holders can skip many waiting lines too.
 
Velen onder jullie hadden er al eens naar gevraagd en hier zijn ze: de foto’s van mijn trip naar New York (deel 1!). New York is gewoonweg fantastisch! Mocht je van plan zijn om NYC te bezoeken en er zes dagen of langer te blijven, dan zou ik je aanraden om een New York Pass te kopen. Dit kan je doen online en eens ter plaatse, gaan afhalen in een lokale souvenirwinkel. Het is een pas die je toegang geeft tot VEEL bezienswaardigheden en attracties (zoals het Empire State Building, Rockefeller Center, bijna ieder museum…). De pas is niet goedkoop maar wel een goede investering. Hierdoor kan je uiteindelijk veel geld maar ook tijd besparen, door enkele wachtrijen te skippen. 

On our first day in New York we booked a cruise to Liberty Island to have a closer look at the famous Statue of Liberty. The Statue is perhaps the most famous American icon and really worth your time. But the ferry was crowded, very crowded. And the long waiting line to get on the ferry back to Manhattan was a bit annoying too. On Liberty Island we also had our first good look at the The New York skyline, which is more than breathtaking, the skyscrapers are just huge. Back in Manhattan my neck even started to hurt after a while because I kept looking up. 
 
Op onze eerste dag deden we een boottocht naar Liberty Island om van dichtbij een kijkje te gaan nemen naar het Vrijheidsbeeld. Dit zal waarschijnlijk het bekendste icoon zijn van Amerika en echt wel de moeite om eens te bekijken. De ferry zat echter overvol en de wachtrij om terug te keren van het eiland naar Manhattan was wel vervelend. Eens aangekomen op Liberty Island konden we voor de eerste keer de skyline van New York waarnemen, zo mooi!
 
 
We all know breakfast is the most important meal of the day. In New York breakfast is usually served till 10.30 or 11 a.m. If you really like having breakfast, you should visit The Coffee Shop, at Union Square, which serves breakfast almost all day and night! Good tip if you need to recover from a long night in the city that never sleeps. 😉

 

Iedereen weet dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is. In New York wordt het normaalgezien geserveerd tot 10u30 of 11 uur. Als je echt van ontbijten houdt, moet je toch eens The Coffee Shop aan Union Square bezoeken. Daar serveren ze het bijna de ganse dag en nacht! Leuk adresje als je moet herstellen van een wilde nacht in de stad die nooit slaapt. 😉
 
I still have many other pictures from Central Park to show you, but I’m sure a lot of you will recognize The Loeb Boathouse, which is a famous filming location. This is where Carrie and Big fell into the water. 🙂

 

Ik moet jullie ook nog vele andere foto’s van Central Park laten zien, maar ik denk dat velen The Loeb Boathouse – een bekende filmplaats – zullen herkennen. Leuk weetje, dit is waar Carrie & Big uit Sex And The City in het water vielen. 🙂

We also visited the Solomon Guggenheim museum. I really loved the architecture of the building. Contemporary art isn’t my cup of tea either to be honest. I have to admit I saw some thought provoking things though, such as this Pinocchio. 
 
We bezochten ook het Solomon Guggenheim museum. Ik vind de architectuur van het gebouw werkelijk prachtig, maar moderne kunst is niet echt mijn ding om eerlijk te zijn. Toch heb ik er wel wat stof tot nadenken gezien, zoals deze verdronken Pinokkio. 
 
Macy’s was a store we just couldn’t ignore. I think we spend almost an entire day there, blame it on the bad weather! 
Macy’s was een winkelcentrum dat we niet konden negeren. 🙂 Ik denk dat we er bijna een ganse dag hebben rondgelopen, steek het op het slechte weer!
 
Another museum we went to is the American Museum of Natural History, famous for its dinosaurs, rawr!

 

Een ander museum dat we bezochten was het American Museum of Natural History, bekend voor z’n dinosauriërs, rawr!
 
These pictures were taken on top of the Rockefeller Center – also known as Top Of The Rock. It had rained cats and dogs all day the day we wanted to visit The Rock, but eventually the sky cleared up and we took the elevator up (no waiting line because of the bad weather, hah!). We stayed there till it was getting dark and enjoyed a beautiful sunset. 

 

De foto’s van de uitzichten die je hier kan zien, zijn genomen op Rockefeller Center, ook gekend als Top Of The Rock. Het had echt gegoten die dag, maar uiteindelijk klaarde het op en namen we de lift naar boven (geen wachtrij omwille van het slechte weer, hah!). We bleven hier tot het donker werd en genoten van een prachtige zonsondergang.

If you think about New York at night, you immediately think about… Times Square, indeed! We went twice and it really is spectacular! We also visited the famous M&M World shop.

So this was part one of my NY album, I hope you enjoyed it. Stay tuned for the second part!


Als je denkt aan New York bij nachte, denk je onmiddellijk aan… Times Square, inderdaad! We zijn er twee keer geweest en het is echt spectaculair. We bezochten er ook de bekende M&M World-shop.


Zo, dit was het eerste deel van mijn verslag, hopelijk vonden jullie het leuk. Stay tuned voor het tweede deel en een fijne zondag gewenst!

 
 
 
 
Sarah x