Privacy policy & Cookie policy

Privacy Policy

Palmtrees and Heels respecteert uw privacy overeenkomstig de geldende wetgeving. Wij verbinden er ons toe uw privacy te waarborgen en te beschermen. We beschouwen de door u verstrekte persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie die niet langer bewaart wordt dan nodig. dit omvat de gegevens die u uitdrukkelijk verstrekt en de gegevens die u niet uitdrukkelijk verstrekt maar die automatisch worden verzameld zoals uw IP-adres, het browsertype en besturingssysteem van uw computer, het aantal bezoeken en de bezochte pagina’s. Uw contactgegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

Wanneer u  een contactformulier invult, zijnde een aanvraag voor het gebruik van het regiomerk, toevoeging van uw sportclub, het inschrijven op de nieuwsbrief of andere huidige en toekomstige formulieren, worden deze gegevens nooit doorgegeven aan derden. Uw gegevens worden enkel gebruikt om uw (aan)vraag te verwerken en u van een antwoord te dienen.

Ons mailingsysteem is gelinkt aan de diensten van MailChimp. Ook hier worden de gegevens nooit met derden gedeeld. Het gaat enkel om verwerkingssoftware. Indien u niet langer onze nieuwsbrief wenst te ontvangen kan u steeds onderaan elke nieuwsbrief op de link uitschrijven klikken. Indien u meer informatie wilt over de privacy instellingen van MailChimp kan u deze hier terugvinden: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

U heeft inzagerecht in de gegevens die op u betrekking hebben en door Palmtrees and Heels  worden verwerkt. Indien deze onjuist of onvolledig zijn, kan u ze laten aanpassen. U kan ze ook laten schrappen of u verzetten tegen de verwerking van gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de omschreven doeleinden of voor direct mailing. Hiertoe stuurt u een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een recto-verso kopie van uw identiteitskaart, naar sarah@palmtreesandheels.com.

Voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

Uw privacy rechten:

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met palmtreesandheels@gmail.comof het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan Sarah Van Droogenbroeck te bezorgen via email of ter post:

– Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Palmtreesandheels mogelijks over u beschikt;
– Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
– Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
– Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
– Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Recht van bezwaar/verzet tegen de geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
– Recht van bezwaar/verzet tegen direct marketingpraktijken.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen door met ons contact op te nemen via palmtreesandheels@gmail.com, het contactformulier op onze Websites of andere contactgegevens zoals verder beschreven in dit document onder de titel “Contactgegevens”.

Beveiliging persoonsgegevens:

Palmtreesandheels verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Palmtreesandheels zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren op een beveiligde server in de Europese Unie.
Niettegenstaande ons veiligheidsbeleid, de controles die wij uitvoeren en de handelingen die we stellen in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kunnen wij in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

De bezoeker erkent dan ook dat eventuele directe of indirecte schade die hij of zij zou lijden als gevolg van een illegaal of onrechtmatig gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens door derden die geen toestemming hebben om dit te doen, nooit kan worden toegewezen aan Palmtreesandheels, noch dat deze laatste hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld voor zover dit niet te wijten is aan grove fout of bedrog in hoofde van Palmtreesandheels.

Nieuwe regelgeving gebiedt ons ook bij dergelijke situaties, hier verder gedefinieerd als datalekken, zowel u als de Privacy Commissie zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Voor meer informatie hierover kan u terecht op: https://gdpr.wolterskluwer.be/nl/nieuws/datalekken-in-de-gdpr/ .

Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij Palmtrees and Heels, haar klanten en haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder, maar niet uitsluitend; tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Palmtrees and Heels. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat Palmtrees and Heels verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Opmerkingen, vragen en suggesties

Palmtrees and Heels wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar (uitgezonderd zoals beschreven in punt 1. met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Door Palmtrees and Heels materiaal te sturen, geeft u aan Palmtrees and Heels het onbeperkte recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kan Palmtrees and Heels de ideeën en technieken vrij toepassen die u ons laat toekomen. Palmtrees and Heels heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Palmtrees and Heels houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

Rechtspraak

Het staat Palmtrees and Heels vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door die opnieuw op deze website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven.

Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens, dewelke wij hebben verzameld, zullen enkel opgeslagen en verwerkt worden in België of een andere EU-lidstaat. Er is dus geen sprake van grensoverschrijdende doorgifte of verwerking van uw persoonsgegevens.

Cookie policy

1. Google Analytics 

Wij kunnen informatie over uw computer verzamelen, concreet betekent dit uw IP adres, besturingssysteem en browser type. Deze informatie wordt verzameld voor systeem administratie en om rapporten te kunnen opmaken. Het betreft enkel statistische data rond browsing acties en patronen, deze gegevens identificeren u niet als individu.

Op deze site maken we gebruiken van cookies verbonden aan Google Analytics. Google Analytics is een web analyse tool die ons helpt begrijpen hoe bezoekers gebruik maken van de site. We gebruiken deze gegevens enkel om na te gaan hoe we de site verder kunnen verbeteren. In de toekomst kunnen we deze gegevens eveneens gebruiken om bepaalde advertenties op onze site te plaatsen die aangepast zijn aan uw interesses. (Naam cookie : doubleclick.net).

Cookies bevatten informatie die op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan, zoals het tijdstip waarop een bezoek naar de site plaatsvond, of de gebruiker daarvoor al eens op de site geweest is en/of via welke site de gebruiker op onze site beland is. Daarnaast kunnen we via doelgroep analyse zien welke groep mensen met een bepaalde interesse onze site bezoekt en wat voor andere interesses deze doelgroep heeft zodat we in de toekomst onze content beter op de doelgroep kunnen afstellen.

Google Analytics verzamelt informatie anoniem. Het rapporteert website trends zonder de individuele bezoekers te identificeren. Indien u niet wil dat Google Analytics uw online gedrag analyseert kan u hier een plugin downloaden om dit te voorkomen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

Het installeren van de plugin heeft geen effect op uw ervaring met de site.

Voor meer gedetailleerde informatie rond Google Analytics cookies kan u hier terecht: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

2. Facebook

Wij gebruiken cookies van facebook op palmtreesandheels.com zodat u makkelijk onze artikelen kunt delen op uw tijdlijn of in messenger met uw vrienden en familie.
Daarnaast zorgt de facebookcookie er ook voor dat u makkelijk onze pagina kan liken door gebruik te maken van de facebook like-box in de footer.  Wijzelf analyseren geen informatie rond uw facebookgebruik. Facebook daarentegen slaat wel op welke sites u geliked en bezocht hebt en neemt deze informatie verder op in zijn werking. Zij het voor het vervolledigen van uw facebookprofiel of het adverteren van persoonlijke reclame op uw tijdlijn in de toekomst.

Meer informatie over de cookies die facebook gebruikt en hoe deze uit te zetten: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

3. Instagram

Indien u de cookies van de site nakijkt zal u reeds volgende cookies hebben opgemerkt: instagram.com en api.instagram.com. Deze cookies worden gebruikt om onderaan de hoofdpagina alle foto’s van #palmtreesandheels op instagram weer te geven. Ze zorgen ervoor dat u niet meer opnieuw moet inloggen om de foto’s te liken of verder op instagram zelf te bekijken indien u reeds was ingelogd op instagram binnen dezelfde browser/toestel.

4.  Palmtreesandheels.com

Palmtreesandheels.com draait op opensource wordpress software. Om uw surfervaring aangenamer te maken wordt er via cookies informatie over de site opgeslagen op de harde schijf van uw pc.
Concreet gaat dit om het opslaan van bepaalde cachebestanden. Deze zorgen ervoor dat bij veelvoudige bezoeken niet telkens de hele site moet worden geladen maar enkel de recente wijzigingen. Dit zorgt er ook voor dat u de cookie notice pop-up niet bij elk bezoek moet wegklikken.

5. Share this

De share this cookie zorgt ervoor dat u makkelijk de content van onze site kan delen via sociale netwerken en allerhande digitale communicatiekanalen.
Voor meer info over deze dienst en de mogelijkheid om u er uit te schrijven gaat u naar volgende link:
Privacy-instellingen Share This

6. Derde partij cookies

Facebook, Instagram en Google Analytics kunnen voor het analyseren en verzamelen van uw data soms een derde partij inschakelen. Business partners van deze bedrijven kunnen eveneens  derde partij cookies plaatsen op uw toestel. Deze cookies kunnen ze gebruiken om producten en diensten te adverteren naar u toe persoonlijk, op andere plaatsen op het internet.

Om meer te weten te komen over hoe deze “Third-party”-cookies werken, wat voor informatie over u via deze cookies verzameld wordt, hoe deze gebruikt wordt en hoe u ervoor kan zorgen dat uw privacy niet geschonden wordt, kan u volgende sites bezoeken:

The Network Advertising Initiative => http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
The Digital Advertising Alliance => http://www.aboutads.info/.
The European Digital Advertising Alliance =>http://youronlinechoices.eu/.
Facebook cookie policy => https://www.facebook.com/policies/cookies/
Instagram cookie policy => https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig

Onze Diensten kunnen mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. U dient zich ervan bewust te zijn dat Palmtreesandheels niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid of de privacy praktijken van deze derde partijen.

Klachten:

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en/of verwerken, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Contactgegevens:

Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring, kunt u contact met ons opnemen:
Palmtreesandheels
Sarah Van Droogenbroeck
sarah.vandroogenbroeck@hotmail.com of palmtreesandheels@gmail.com